Louhinta

Louhinta

Louhinta on kaivos- tai rakennustoimintaan liittyvää työtä, jossa kallioperästä irrotetaan kiviainesta joko räjäyttämällä tai muuten louhimalla. Työskentelemme erittäin vaihtelevissa louhintakohteissa valtakunnallisesti.

Missä louhitaan?

Louhintaa suoritetaan yleisesti joko esteen poistamiseksi, tunneleiden rakentamiseksi tai kiviainesta louhitaan tie ja rakennustoiminnan raaka-aineeksi. Louhinnasta syntynyt louhe käytetään sellaisenaan tai murskattuna pääasiassa rakennusten pohjamateriaaliksi, teiden ja rautateiden pengermateriaaliksi. Pääsääntöisesti on taloudellista murskata louhe tietyn kokoiseksi lajikkeeksi, silloin sen jälleenmyyntiarvo nousee ja sitä voidaan käyttää vaativimmissa paikoissa kuten teiden tai talojen kantavissa kerroksissa.

Miten louhitaan?

Kalliota louhittaessa käytetään porattuja ja panostettuja reikiä, jotka räjäytetään erikokoisina kenttinä. Suomessa massalouhinnoissa käytetään pääasiassa Kemiitti emulsiota, joka toimitetaan säiliöautosta suoraan porattuun reikään letkusta pumpattuna sekä kemix- tai dynamiittipanoksia sytytyspanoksena porareiän pohjalla. Lisäksi tarkkuutta vaativissa kohteissa rähäytysaineina käytetään pelkästään patrunoituja Kemix ja dynamiitti räjähdysaineita. Räjäytyksissä käytettävät nallit ovat nykyään Nonel nalleja. Tarkkyytta vaativissa kohteissa voidaan käyttää myös erikseen ohjelmoitavia diginalleja, joilla pystytään hallitsemaan räjäytyksestä syntyviä tärinöitä tarkasti. Räjähdyksen voimasta rikkoutuneen kallio louheen tilavuus kasvaa lähes kaksinkertaiseksi. Murskatessa louhittu kiviaines muuttuu käyttökelpoiseksi routimattomaksi murskeeksi, joka voidaan hyödyntää rakenteissa.

Ota yhteyttä ›

Alihankintatyöt

Tarjoamme osaamisemme yrityksesi käyttöön, kun tarvitset murskausalan ammattilaista urakkaasi.

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita