Louhintakalusto

Vaunuporakone Sandvik DX 800 -18
Vaunuporakone Sandvik DX 800 -18
Vaunuporakone Sandvik DX 780 -08
Vaunuporakone Sandvik DX 800 -16
Vaunuporakone Sandvik DX 780 -10
Vaunuporakone Sandvik DX 780 -19
Vaunuporakone Sandvik DX 780 -12
Rikotuskone Kkht Doosan 380 -19 + iskuvasara Rammer G 88
Rikotuskone Kkht Hitachi 350 LC - 13 + iskuvasara Rammer G 88
Rikotuskone Kkht Volvo 360 -11 + iskuvasara Rammer G 88
Rikotuskone Hitachi ZX 350 LC-6 -17 + Rammer G 88
Rikotuskone Kkht Hitachi 350 LC + iskuvasara Rammer G 88 vm. 2020
Rikotuskone Volvo 380 -12 + iskuvasara Rammer G 88
Rikotuskone Cat 336ELH + iskuvasara Epiroc HB 2500 S vm. 2014
Rikotuskone Kkht Hitachi 350 LC-5 -14 + iskuvasara Rammer G 88
 

Ota yhteyttä

Murskaus- ja seulontakalusto

1. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT120 -12
Jälkimurskain Locotrack LT330GPB -15
Välimurskain Sandvik US440 i -08
Syöttökone Cat 352 FXE -20
Pyöräkone Cat 980K + vaakalaite -15

2. Murskausyksikkö

Esimurskain Sandvik UJ440I -09
Jälkimurskain Sandvik CM4800i -07
Välimurskain Sandvik WH440E -12
Syöttökone Hitachi ZX 490 LC-6, vm 2018
Pyöräkone Cat 980M + vaakalaite -19

3. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT 120E -17
Välimurskain Lokotrack LT300GP -05
Jälkimurskain Lokotrack LT330GPB -16
Syöttökone CAT 352F-VT -20
Pyöräkone CAT 980K + vaakalaite, vm. 2012
Tela-al. seulontavaunu Sandvik QE 440 -12
Tela-al. seulontavaunu Metso ST2.8 -18
Tela-al. seulontavaunu Metso ST3.8 -16
Hiekanerotusseula Svedala -04

4. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT 110 -09
Pyöräkone Cat 966M + vaakalaite -16

Kuljetuskalusto

Volvo FH16 750 8×4 -15 Vetopöytäauto nousupöydällä kok.paino 51t
Volvo FH 660 8×4 -09 Vetopöytäauto kok.paino 51t
Scania R500 6×2 -06 Rekkaveturi
Faymonville MegaMax 4-aks. -15 Kehtolavetti kantavuus 74t
Siimet 3-aks -05 PPV-Lavetti kantavuus 65t
 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

T. Maijala Oy (0648504-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tapio Maijala
0400 383 876
tapio.maijala@pp.inet.fi

Henkilörekisterin nimi

T. Maijala Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

T. Maijala Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tapio.maijala@pp.inet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna