Louhintakalusto

Vaunuporakone Sandvik DX 780 vm. 2012
Vaunuporakone Sandvik DX 780, vm. 2010
Vaunuporakone Sandvik DX 800, vm. 2015 Leica 3D
Vaunuporakone Sandvik DX 800, vm. 2015 Leica 3D 
Vaunuporakone Sandvik DX 800, vm. 2016 Leica 3D
Vaunuporakone Sandvik DX 800 T4F, vm. 2018 Leica 3D
Vaunuporakone Sandvik DX 800 T4F, vm. 2018 Leica 3D
Vaunuporakone Sandvik DX 800 T4F, vm. 2019 Leica 3D

Rikotuskone Doosan 380 + iskuvasara Rammer 3288, vm. 2019
Rikotuskone Volvo EC 360 CL + iskuvasara 3288, vm. 2011
Rikotuskone Hitachi 350 LC + iskuvasara Rammer 3288, vm. 2013
Rikotuskone Hitachi 350 LC -5 + iskuvasara Epiroc HB 2500 S , vm. 2014
Rikotuskone Hitachi 350 LC -6 + iskuvasara Rammer 3288, vm. 2017
Rikotuskone Hitachi 350 LC -6 + iskuvasara Rammer 3288, vm. 2018
Rikotuskone Hitachi 350 LC + iskuvasara Rammer 3288, vm. 2020        

Ota yhteyttä

Murskaus- ja seulontakalusto

1. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT 120 vm. 2018
Välimurskain Sandvik US440i vm. 2008
Jälkimurskain Locotrack LT330D, vm. 2015
Syöttökone Cat 352 FXE, vm. 2020
Pyöräkone Cat 980K + vaakalaite, vm. 2014
Tela-al. mobiiliseula Metso Nordtrack S2.11, vm. 2020 

2. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT120, vm. 2020
Välimurskain Svedala CM 4800i, vm. 2007
Jälkimurskain Locotrack LT330D, vm. 2019
Syöttökone Hitachi ZX 490 LC-6, vm. 2018                            
Pyöräkone CAT 980M + vaakalaite, vm. 2019
Tela-al. mobiiliseula Metso Nordtrack S2.11, vm. 2020

3. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT 120, vm. 2017
Välimurskain Lokotrack LT300GP, vm. 2005
Jälkimurskain Locotrack LT330GPB, vm. 2016  
Syöttökone Cat 352 F, vm. 2020
Pyöräkone CAT 980K + vaakalaite, vm. 2014
Tela-al. seulontavaunu Metso ST3.8, vm. 2016 

4. Murskausyksikkö

Esimurskain Metso LT 120, vm. 2012
Välimurskain Sandvik US440i vm. 2013
Jälkimurskain Locotrack LT330GPB, vm. 2015 
Syöttökone Cat 352 F, vm. 2016
Pyöräkone CAT 980M + vaakalaite, vm. 2017
Tela-al. seulontavaunu Metso ST3.8, vm. 2015

5. Murskausyksikko

Esimurskain Metso LT 110, vm. 2009
Välimurskain Sandvik US440i vm. 2008, Riippuseulalla
Jälkimurskain Svedala WH440E, vm.2012
Syöttökone Hitachi ZX 490 LC-6, vm. 2018
Pyöräkone CAT 980K + vaakalaite, vm. 2012
Hiekanerotusseula Svedala, vm. 2004
Pyöräkone CAT 966M + vaakalaite, vm. 2016 

Kuljetuskalusto

Volvo FH16 750 8×4 -15 Vetopöytäauto nousupöydällä kok.paino 51t
Volvo FH16 660 8×4 -09 Vetopöytäauto kok.paino 51t
Scania R500 6×2 -06 Rekkaveturi
Faymonville MegaMax 4-aks. -15 lowbed kehtolavetti kantavuus 74t
Faymonville Variomax 5+2 lowbed kehtolavetti kantavuus 96t
Siimet 3-aks -05 PPV-Lavetti kantavuus 65t 
Cat 930G pyöräkone vm. 2007

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

T. Maijala Oy (0648504-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tapio Maijala
0400 383 876
tapio.maijala@pp.inet.fi

Henkilörekisterin nimi

T. Maijala Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

T. Maijala Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tapio.maijala@pp.inet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna